ONS ENGAGEMENT

Aventura Entremontes werd in 1996 in Sobrarbe opgericht met als doel een bedrijf op te zetten in de sector Adventure Tourism in Aragon dat tegelijkertijd bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Sobrarbe. Wij zijn een geconsolideerd Aragonees bedrijf, gericht op de tevredenheid van onze klanten. Ons geheim? Kennis van de omgeving, on-site activiteit, visie op groei, diversificatie en dagelijkse vernieuwing van het bedrijf, omringd zijn met de beste professionals in elk gebied en sector binnen het bedrijf zelf. We streven naar duurzaamheid door verantwoord en ethisch te handelen. Onze inspanningen zijn gebaseerd op drie pijlers: milieu, sociaal vlak en professionaliteit.

Ons sociaal engagement

Bij Aventura Entremontes zetten we ons in voor de duurzame ontwikkeling van het gebied en dragen we jaar na jaar bij aan het creëren van nieuwe banen. We zorgen er via onze pakketten ook voor dat de toeristische sector van Sobrarbe (hotels, appartementen, vakantiewoningen, hostels, restaurants, enz.) jaar na jaar meer klanten ontvangt en dus hun continuïteit waarborgen. Ons aanbod voor het hele jaar, met de nadruk op natuurtoerisme, helpt het gebied om het toeristische aanbod over een gans jaar te verspreiden.

Aan de andere kant zijn onze bedrijfsrichtlijnen gericht op het bevorderen van een positieve sociale impact en het bevorderen van de inkomensverdeling op het grondgebied door het creëren van netwerken voor nabijheidssamenwerking die de lokale consumptie bevorderen.

De toewijding van Aventura Entremontes aan zijn werknemers wordt vorm gegeven door de continue verbetering van de arbeidsomstandigheden, de optimalisering van de combinatie van werk en gezin, deelname aan beslissingen van het bedrijf, voortdurende opleiding ...

Ons engagement op vlak van milieu

We hebben allemaal de taak het milieu te beschermen. Het bedrijf van Aventura Entremontes is ontwikkeld op basis van een diep respect voor de natuur die ons omringt en dit wordt dagelijks aan al onze klanten overgedragen.

Onze milieudoelstelling is voornamelijk gericht op het minimaliseren van de impact van onze activiteiten op het ecosysteem en het behoud van de omgeving. Deze toewijding brengt ons er ook toe om het bewustzijn over de kwetsbaarheid van het ecosysteem van onze bergen te vergroten. We genereren concrete acties om het gebied te behouden:

  • we laten geen afval achter, nooit
  • we vermijden bodemerosie
  • we overnachten op de daartoe voorziene plekken
  • we storen de fauna niet
  • we vermijden geluidsoverlast
  • we verzamelen geen inheemse flora en fauna.

Op energiegebied stimuleren we energiebesparing en het gebruik van groene energie. Wat afval betreft, geven we de voorkeur aan hergebruik en recycling van producten. We gebruiken een biologisch afbreekbaar en veilig product voor het reinigen en desinfecteren van ons materiaal.

Ons professioneel engagement

Aventura Entremontes streeft naar een hoge tevredenheid van haar deelnemers door het genereren van ervaringen die de aanvankelijke verwachtingen overtreffen, zodat ze hun levenskwaliteit verbeteren dankzij de gezondheids-, sociale en milieugerelateerde voordelen die inherent zijn aan activiteiten en sport in de natuur.

Dit doel wordt bereikt door excellentie te zoeken in service in het materiaal, in logistiek, een geweldig menselijk team te hebben en te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. Het principe van permanente training is de basis van ons continue verbeteringsproces dat een niet te stoppen evolutie mogelijk maakt om al onze processen voor het organiseren van sportdiensten permanent te verbeteren. We passen ook de volgende principes toe om deze processen te verbeteren:

  • Interne en externe communicatie: we communiceren alles op een oprechte, eenvoudige, nauwkeurige, tijdige en persoonlijke manier.
  • Creativiteit en innovatie: we anticiperen op de behoeften en wensen van onze klanten en collega's, om nieuwe en winstgevende vormen van tevredenheid te creëren.
  • Naleving: we leveren waar we ons toe engageren, met oog voor de details, en overtreffen de verwachtingen.
  • Integriteit: we zijn van mening dat een goed bedrijf, naast het commerciële aspect, vooral een positieve invloed moet hebben.

We selecteren steeds goedgekeurd materiaal enkel van merken die we als betrouwbaar beschouwen.

Aventura Entremontes is geautoriseerd door de bevoegde overheid met registratienummer TA-HU-077, in overeenstemming met de in dit verband vereiste voorschriften (veiligheid, kwalificaties, goedgekeurd materiaal)