Juridische aspecten

Voorafgaand

Inherent aan actief toerisme en avontuurlijke sporten is een potentieel risico. De gidsen hebben een passende voorbereiding getroffen en de nodige ervaring om de betreffende activiteiten te begeleiden. Het opvolgen van zijn of haar instructies en richtlijnen is voor een groot deel bepalend voor de veiligheid tijdens de activiteit.

Algemene voorwaarden
 1. De aangeboden activiteiten zijn onderworpen aan de omstandigheden van de omgeving waarin ze plaatshebben en de mensen die eraan deelnemen, waardoor ze vóór of zelfs tijdens de activiteit veranderingen kunnen ondergaan (meteorologie, plotselinge wisselingen in de waterstand, fysieke problemen van de deelnemers, enz.). In geval van annulering door Aventura Entremontes, heeft de klant recht op uitstel van de activiteit, het boeken van een andere activiteit ter vervanging, of op teruggave van het betaalde bedrag.
 2. Aventura Entremontes behoudt zich het recht voor om de programma’s te wijzigen nadat ze zijn gestart, als dit om veiligheidsredenen van de deelnemers of om onvoorzienbare redenen noodzakelijk is om dit te doen.
 3. De klant heeft de plicht om mogelijke zwangerschap, verlamming, hart- en vaatziekten of enig letsel van ieder aard te melden voordat hij een activiteit reserveert. Tevens verplicht hij zich er toe niet onder invloed te zijn van alcohol, drugs en / of verdovende middelen, evenals andere medicijnen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden.
 4. Om te kunnen deelnemen aan wateractiviteiten is zwemvaardigheid noodzakelijk. De technische specificaties van elke activiteit stellen de voorwaarden en minimumleeftijden die nodig zijn om deel te nemen. Minderjarigen moeten over schriftelijke toestemming beschikken of onder begeleiding staan van een verantwoordelijke volwassene. Aventura Entremontes kan ervoor kiezen om voorafgaand aan de activiteit een test uit te voeren en behoudt het recht op toelating.
 5. De verbintenis van Aventura Entremontes geldt vanaf het begin van de gecontracteerde activiteit, waarmee het de verantwoordelijkheid van de klant is om zich te vervoeren naar de faciliteiten of naar de plaats van activiteit, indien van toepassing. Het contract en de verantwoordelijkheid van Aventura Entremontes hebben uitsluitend betrekking op het directe werk van haar technici en de organisatie van de activiteit.
 6. Aventura Entremontes kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor kosten veroorzaakt door verlaat vertrek of verlate aankomst als gevolg van weersomstandigheden, technische problemen, stakingen of andere redenen van overmacht.
 7. De prijzen zijn inclusief btw en per persoon, betreffen de directe diensten aangeboden door Aventura Entremontes met, indien van toepassing, het minimaal aantal deelnemers aangegeven. Tenzij anders vermeld, is het contracteren van externe services (accommodatie, transport, …) de verantwoordelijkheid van de klant, maar om genoemde services te vergemakkelijken kan soms ondersteuning van Aventura Entremontes worden ingeschakeld.
 8. Het benodigde materiaal, zowel individueel als collectief, is inbegrepen in de aangegeven prijs. De technische specificaties van elke activiteit belichten de benodigde uitrusting.
Algemene voorwaarden
 1. Elke beslissing die door het gidsenteam wordt genomen, moet door de deelnemer worden gerespecteerd. Elke deelnemer die zich niet aan de regels van de activiteit houdt of de rest van de deelnemers met ongedisciplineerd gedrag stoort, wordt van de activiteit verwijderd en teruggestuurd naar de plaats van het begin van de activiteit. In dit geval kan de deelnemer aan de beslissing van de gids geen rechten ontlenen.
 2. De klant is aansprakelijk voor schade aan het materiaal of de installaties.
 3. Aventura Entremontes is niet verantwoordelijk voor het verlies van voorwerpen meegenomen door deelnemers, zoals camera’s, mobiele telefoons, kleding, enz …
Verzekeringen

Een bijstandsverzekering is inbegrepen in de prijs van de programma’s en activiteiten. De genoemde verzekering is persoonlijk en dekt redding, transport en de ziekenhuisopname in geval van een ongeluk. De dekking van deze verzekering dekt alleen ongevallen tijdens de uitvoering van de geboekte activiteiten en het is essentieel dat de klant vóór de voltooiing van de activiteit te weten geeft de verzekering nodig te hebben. Aventura Entremontes accepteert geen claims die na deze periode zijn ingediend. De verhuur van materiaal en uitrusting (zonder gids) heeft geen verzekeringsdekking inbegrepen.

Aventura Entremontes cuenta también con la correspondiente Póliza de Responsabilidad Civil ante terceros dotada de las coberturas y cantidades exigidas por los decretos reguladores del sector.

Reisbijstand: polisnr. 1300001237 afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij W.R.Berkley.

Burgerlijke aansprakelijkheid: polisnr. 1200050583 afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij W.R.Berkley.

Volledige informatie over verzekeringsvoorwaarden en -dekking is beschikbaar voor klanten en zal worden verzonden eenieder die ernaar informeert.

Algemene voorwaarden van reservering

 1. Om een ​​reservering te bevestigen, moet de klant 50% van het totale bedrag betalen. Het resterende bedrag wordt betaald vóór het begin van de activiteit. In de programma’s en / of activiteiten die vanwege hun speciale kenmerken de noodzaak inhouden om deze percentages te wijzigen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in hun specifieke voorwaarden.
 2. De klant kan zich terugtrekken uit de gevraagde of gecontracteerde diensten en heeft het recht om de betaalde bedragen terug te ontvangen, maar moet Aventura Entremontes van de hieronder aangegeven bedragen vrijwaren:
  -De klant dient de annuleringskosten, als die er zijn, te betalen, en een boete van 10% van het totale bedrag van de reservering, als de annulering plaatsvindt nadat het programma of de activiteit is gecontracteerd.
  -25% van het bedrag als de afmelding plaatsvindt tussen 30 en 15 dagen vóór de begindatum van het programma of de activiteit.
  -50% als het tussen 15 en 7 dagen vóór de begindatum van het programma of de activiteit is.
  -75% als het tussen 7 en 2 dagen vóór de begindatum van het programma of de activiteit is.
  -En 100% binnen 48 uur voor vertrek.
 3. De klant stemt ermee in om op het door Aventura Entremontes aangegeven tijdstip en plaats aanwezig te zijn. Wie niet aanwezig is op de aangegeven datum en tijd, behoudt de verplichting tot betaling van het totale bedrag van de reservering en de mogelijkheid om de activiteit uit te voeren zal verloren gaan.
 4. Vanaf de bevestiging van de reservering aanvaardt de klant uitdrukkelijk al deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. In het geval dat een persoon een ander registreert, gaat hij in elk van deze Algemene voorwaarden uit van zijn / haar naam.
 5. Voor elke claim zijn er Claims Sheets beschikbaar voor de klant.

Algemene huurvoorwaarden
 1. De huurprijs is exclusief een monitor of gids. De prijzen zijn exclusief het transport van het materiaal, waarvan de kosten voor rekening van de huurder zijn, zowel de verzendkosten als de retourkosten.
 2. 100% van de huurprijs van het materiaal moet op dezelfde dag worden betaald als dat het voor huur wordt meegenomen, zonder dat een borg hoeft te worden betaald.
 3. Voor het huren van het materiaal is het verplicht om meerderjarig te zijn en een D.N.I. of paspoort aan te dragen.
 4. In het geval van annulering van de huur nadat de reservering is gedaan, worden er geen kosten in rekening gebracht aan de klanten, op voorwaarde dat Aventura Entremontes minstens 48 uur van tevoren op de hoogte wordt gesteld.
 5. Als u om redenen buiten de macht van Aventura Entremontes niet kunt genieten van het gehuurde materiaal, wordt het betaalde bedrag niet door Aventura Entremontes gerestitueerd.
 6. De klanten zelf zullen verantwoordelijk zijn voor hun acties en Aventura Entremontes vrijstellen van elke aansprakelijkheid. De klanten verbinden zich ertoe om alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen uit te voeren voor de juiste ontwikkeling van de uit te voeren activiteit.
 7. In geval van een ongeval met het huurmateriaal, is de verzekering van Aventura Entremontes niet verantwoordelijk voor het ongeval.
 8. Al het materiaal wordt gereviseerd en in goede staat afgeleverd.
 9. In geval van verlies of diefstal van het materiaal, behoudt Aventura Entremontes zich het recht voor om een ​​vergoeding in rekening te brengen met een waarde van 10 keer de huurprijs van één dag. In geval van schade bedraagt ​​dit bedrag 5 keer de huurprijs van een dag.